top of page

Technologie & Toepassing (T&T)

Bij T&T oriënteren leerlingen zich op een (technologische) vervolgopleiding.

T&T is nog in ontwikkeling. Momenteel nemen 24 scholen deel een aan de pilot, 12 BètaChallenge scholen en 12 niet-BètaChallenge scholen. Op z’n vroegst in 2021 zal het een regulier vak zijn. Scholen kunnen T&T nu wel als extra vak aanbieden. T&T wordt, net als Informatietechnologie, een algemeen vormend vrij keuzevak voor vmbo gemengde en theoretische leerweg, met alleen een schoolexamen.

BDF Advies heeft samen met Technocentrum Twente, docenten en medewerkers van bedrijven Technologie & Toepassing uitgewerkt in TechniekMavo.

Techniekmavo

Techniekmavo is een creatief en ondernemend onderwijsprogramma voor bèta- en techniekonderwijs voor vmbo-gt. Leerlingen leren ontwerpend en onderzoekend en ontwikkelen zo de zogenaamde 21 eeuwse vaardigheden. Inhoudelijk sluit Techniekmavo aan bij de technische vakdomeinen in het mbo-hbo en/of bij de werelden van BètaMentality.

Afhankelijk van de wensen van een school kan het programma, behalve bij T&T, ook aansluiten bij andere (examen)vakken: bijvoorbeeld bij Techniek, Science of Informatiekunde in de onderbouw, of in de bovenbouw bij Natuur- of Scheikunde (Nask I en Nask II) en/of de profielvakken Produceren Installeren en Energie (PIE) of Dienstverlening & Producten (D&P).

T-Science

Docenten en leerlingen van het Udens College vertellen over hun ervaringen in TechniekMavo (bij hen ‘T-Science’), o.a. bij het uitvoeren van de opdracht 'Feestverlichting.' Het Udens college werkt samen met ROC De Leijgraaf aan een technologieroute die leerjaar 3 en 4 van het vmbo-t en de technische mbo-opleidingen niveau 4 met elkaar verbindt.

 

Waarom bij u op school?
  • Aansluiting stimuleringsbeleid rond ict en bèta/technologie

  • Een (toekomstig) praktisch vak voor vmbo t (en g)

  • Verwerving van 21steeeuwse vaardigheden, inclusief digitale geletterdheid

  • Loopbaanoriëntatie

  • Voorportaal voor technologieroute (mbo) of O&O (havo)

7345-Logo M-Tech slogan_RGB_DEF-2.png

Als M-Tech expert voor het platform Bèta Techniek ondersteunde Carla van den Brandt VMBO G/T-scholen bij hun invulling van technisch/technologisch onderwijs. 

“De theoretische leerweg van het vmbo wordt steeds theoretischer, terwijl de leerlingen ook praktisch bezig willen zijn. T-Science is een belangrijke aanvulling op NaSk” 

René Marneffe, Afdelingsdirecteur bovenbouw vmbo t en gl, Udens College

bottom of page