top of page

Dienstverlening en producten

D&P Geeft vorm aan 21e eeuwse vaardigheden.

De oude beroepsgerichte examenprogramma's in vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en in de gemengde leerweg zijn omgezet in nieuwe profielen. Het nieuwe en enige intersectorale profiel is D&P.​

​Het examenprogramma ​D&P kent vier profieldelen:

- Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever 

- Presenteren, promoten en verkopen

- Product maken en verbeteren

- Multimediale producten maken 

De inhoudelijke invulling van Dienstverlening & Producten kan verschillend zijn. Of de te organiseren activiteit een sportevenement, een modeshow of een festival voor peuters is, maakt niet uit. D&P kan goed dienen als paraplu voor verschillende routes op een vmbo-school. 

BDF Advies was betrokken bij de ontwikkeling van een voorloper van D&P, de ICT-route. We helpen scholen vernieuwen, maar laten hen handhaven wat goed is.

Herontwerp Scala

[K&V] en [SDV]

Al vóór de invoering van de profielen ondersteunde BDF Advies vmbo Scala in Teteringen bij het herontwerp van haar verschillende (intersectorale) opleidingen. De schooleigen programma's Kunst en Vormgeven [K&V] en Sport, Dienstverlening en Veiligheid [SDV] zijn omgevormd tot routes binnen Dienstverlening en Producten [D&P]. De ICT-route is omgevormd tot Media, Vormgeving en ICT [MVI]. De nieuwe programma's zijn in onderlinge samenhang ontworpen. Behalve voor een route, kunnen leerlingen route-overstijgend nog een bijpassend of juist verschillend keuzevak kiezen.

Na de aanvankelijke omvorming tot het nieuwe profiel Economie en Ondernemen [EO], heeft Scala nu ook haar opleidingen Handel/Verkoop en Administratie omgevormd tot een D&P-profiel.

"We werken met projecten van echte opdrachtgevers. Wat de leerlingen voor het uitvoeren van een projectopdracht moeten weten en kennen en kunnen, daarvoor ontwikkelen we cursussen en trainingen."
 

Angel Gelens, Docent vmbo Scala, Teteringen.

Waarom D&P op uw op school?
  • Verwerving van 21e eeuwse vaardigheden,
    inclusief digitale geletterdheid

  • Contextrijk in te vullen (beroepsoriëntatie)

  • Onderscheidende (regionale) leerroutes

  • Echte keuzes voor leerlingen

  • Aansluiting stimuleringsbeleid rond ict en bèta/technologie

technologie

Prinsentuin van Cooth ontwierp leerroutes voor Groen [GR], Zorg & Welzijn [ZW] en Technologie [D&P]. Leerlingen kiezen een route (profiel). Maar in elke route kunnen ze in 4 periodes zelf een keuzevak kiezen. De aangeboden onderwerpen zijn verdiepend, verbredend of ‘een cross-over’.

9 D&P routes op steenspil

Sport & Veiligheid

Discipline - Doorzettingsvermogen

Empathisch vermogen - Handelen in stressvolle situaties - Grenzen verleggen

Lifestyle & Bewegen

Uiterlijk - haarverzorging en huidverzorging​ - event organisatie - Cliënten begeleiden - Behulpzaamheid, sociaal contact​

Health-Care

Mantelzorg - Incubatietijd, infectie- Alles wat met ziekte en gezondheid te maken heeft-

De zorg voor anderen

Bebouwde omgeving,

Interieur & Design

Ontwerpen van meubels - Gerecycled hout- Een duurzame hightech woning - Kleurenleer - machines & handgereedschappen

Engineering & Maintenance

3D printen - Lassen - Procestechniek- Domotica

Robotica - Werktuigbouwkunde

Mobiliteit & Transport

Vrachtwagens - Routeplanning - Fiets - Auto - Zuinig rijden

Fashion & Ondernemen

Toerisme & Ondernemen

Logisitek & Ondernemen

bottom of page