top of page

co-creatie

Ontwikkel in co-creatie sessies samen met anderen docenten en experts innovatief lesmateriaal.​​

Docenten die de curiculumontwikkeling training hebben gevolgd kunnen in co-creatie sessie het lesmateriaal doorontwikkelen samen met anderen docenten en vakexperts. Opgeleverde producten worden beschikbaar gesteld in de leermiddelenbank van Rebelleer, een initatief van BDF Advies. Hierdoor zien wij het als een samenwerking tussen scholen en BDF Advies. De prijzen voor dit aanbod liggen relatief lager. ​

Projectopdracht

In 3 dagdelen werkt u met een collega-docent en samen met ons, een innovatieve, landelijk te gebruiken projectopdracht uit met een bedrijf als opdrachtgever. Bijvoorbeeld een projectopdracht met Arduino, zoals Zorgrobotje of Beschermende kleding voor buschauffeurs. ​

Tarief

 3 dagdelen

€ 750 (excl. BTW) per persoon.

Training of cursus

We werken een betekenisvolle lessenserie uit. De lessenserie volgt de stappen die een professional neemt en resulteert in een klein beroepsproduct.

Tarief

3 dagdelen 

€ 750 (excl. BTW) per persoon.

Vakleerplan

Gezamenlijk werken we uw vakleerplan uit conform het spinnenwebmodel van Van den Akker (SLO). Aan de orde komen o.a. vakinhouden en werkvormen (projectopdrachten, cursussen, trainingen, stage en lob), rooster en bemensing. 

Tarief

 3 dagdelen

€ 750 (excl. BTW) per persoon.

Toetsplan

Gezamenlijk werken we uw toetsplan uit. Het toetsplan betreft het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en bijbehorende instrumenten zoals toetsen en beoordelingsformulieren. We staan stil bij het toetsen van beroepscompetenties, kennis en vaardigheden, loopbaanontwikkeling en 21steeeuwse vaardigheden, bij summatief en formatief toetsen. 

Tarief

3 dagdelen 

€ 750 (excl. BTW) per persoon.

LOB-portfolio

Gezamenlijk werken we uw LOB-programma uit en een format voor uw LOB-monitor. BDF Advies is op zoek naar een portfolio in de vorm van een persoonlijke website.

Tarief

 3 dagdelen

€ 750 (excl. BTW) per persoon.

bottom of page