top of page

Informatietechnologie (IT)

Informatietechnologie is een algemeen vormend 'vrij keuzevak' voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo, net als bijvoorbeeld LO2 of Beeldende Vorming. Met ingang van 1 augustus 2016 mag elke school het vak aanbieden.

 

Het vak wordt afgesloten met alleen een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit zeven exameneenheden: ICT-vaardigheden, Maatschappij en innovatie, Hardware, Media ontwerpen, IT ontwerpen, Oriëntatie op leren en werken en Professionele vaardigheden. Omdat technologie, communicatie en media in elke sector belangrijk zijn, is er veel ruimte om het onderwijsprogramma in te kleuren. Sommige scholen bieden IT daarom aan onder de noemer Design & Innovation [D&I].

 

BDF Advies was betrokken bij de ontwikkeling van het vak Informatietechnologie en de IT-Scholengroep.

IT bereidt leerlingen voor op de toekomst.

“Het vak houdt veel meer in dan informatietechnologie alleen”

Alice Geerdink, conrector Elzendaal College

Leerling
Voorbeeld​

De korte film TREPIDUS is geproduceerd door Marijn Star, Tim van der Werff en Said Ghafari, oud-leerlingen van het Morgen College in Harderwijk. Samen met andere leerlingen hebben ze gewerkt aan de ontwikkeling van het scenario, het selecteren van muziek, het camerawerk en de regie.​

Bekijk

Bekijk

Nu bekijken
Film TREPIDUS

Waarom Bij u op school?
  • Aansluiting stimuleringsbeleid rond ict en bèta/technologie.

  • Een regulier praktisch (keuze)vak voor vmbo t (en g)

  • Digitale geletterdheid voor uw leerlingen, inclusief 21e eeuwse vaardigheden

  • Contextrijk in te vullen (beroepsoriëntatie)

  • Gemakkelijke doorstroom naar MBO of HAVO 

"Ik wist niet helemaal wat ik me bij IT moest voorstellen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat fotografie erbij hoorde. Ik ben door ITTL op het idee gebracht van grafisch design."
 

Leerling, Bredero Mavo, Amsterdam

ITTLblue_200.jpg
Scholengroep

De IT-Scholengroep is een platform dat in 2016 is opgericht door de scholen die tijdens de pilotperiode ‘ITTL’ aanboden.

Carla van den Brandt

is contactpersoon van de IT-Scholengroep.

bottom of page