top of page

LOB & Talentontwikkeling

Check agenda >
Talenten in beeld
 

U ontdekt uw eigen (latente) talenten en u bedenkt wat dit betekent voor uw persoonlijke loopbaanontwikkeling. In het verlengde van elke bijeenkomst denken deelnemers na over de toepasbaarheid van de methode voor leerlingen. In het kader van loopbaanoriëntatie achten wij het ontdekken van talenten voor hen essentieel.

De werkwijze is ontwikkeld door arbeidspsychologen en gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Ze wordt gebruikt in het bedrijfsleven en bij de overheid. De training wordt verzorgd door een gecertificeerd trainer.

 

Deze scholing is interessant voor lob-coaches, maar ook voor vakdocenten of teams.

 

3 dagdelen (15.00 - 19.30) 

 

 €750 exclusief btw per persoon

(inclusief maaltijd)

Ontwerpend leren 

Met de methode Ontwerpen in Beeld, ontwikkeld door de TU-Delft, leert u werkvormen om leerlingen ontwerpvaardigheden te laten ontwikkelen en technieken om formatief te evalueren. Als leerdoelen voor leerlingen helder worden – ook de hogere orde leerdoelen zoals creativiteit, probleem oplossen, je in een ander inleven en reflecteren –, weten ze ook zelf beter wat ze aan het leren zijn. Daardoor leren ze meer, maar kunnen ze elkaar ook als peers gerichte adviezen geven. De training wordt verzorgd door een gecertificeerd trainer.

4 dagdelen (13.00-17.00), waarvan 1 terugkombijeenkomst (+ 3x huiswerk 3 uur)

 €750 exclusief btw per persoon, minimaal zes deelnemers. 

bottom of page