top of page

Publicaties

666841024.jpg
Onderwijs als opdracht

overwegingen en praktische suggesties voor een ontschoolsing van het hoger onderwijs


 
Auteurs:  D. de Bie J.J. Gerritse

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. 
ISBN 9789031328550.​​

Samenvatting

Onderwijs is voortdurend in verandering. De vaste kern van het docentenwerk blijft echter hetzelfde: opdrachten formuleren, opdrachten geven, leiding geven aan en controleren van de uitvoering van opdrachten. Want, de kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de opdrachten die worden gegeven en uitgevoerd en dit geldt voor zowel studenten, als docenten en directieleden. Studenten voeren de opdrachten uit en leren zo hun vak. Opdrachten bevatten voldoende ruimte om tot zelfstandig leren te komen en het zijn opdrachten die studenten verantwoordelijk maken voor hun leerproces. Lessen verdwijnen en worden vervangen door overleg, werkbesprekingen, rapportages en presentaties. De docent formuleert opdrachten, controleert de uitvoering, helpt, ondersteunt en geeft daarmee leiding aan leerprocessen. Leve de ontschoolsing van het hoger onderwijs.
Maar ook docenten voeren opdrachten uit en zijn daarmee verantwoordelijk gemaakt voor hun werk. Zelfs directieleden werken op basis van opdrachten en kennen daarmee hun verantwoordelijkheid.
Dit boek stelt de opdracht centraal en laat op principiële en praktische wijze zien welke ingrijpende consequenties dat heeft voor het leren en werken in het onderwijs.

Zo leer je nog eens wat

De praktijk, ontwikkeling en invoering van de ICT-route

Auteurs: Jos de Kleijn, Carla van den Brandt

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. 
ISBN 90 313 4337 4.​

Beschrijving

De eerste resultaten van een van de beroepsprojecten van de ict-route, namelijk 'de helpdesk', waren verbluffend. De leerlingen lieten met hun presentatie over hun product en hun werkwijze aan nieuwe belangstellende scholen zien, wat er mogelijk is met projectopdrachten. In dit boek geven de auteurs een helder en praktisch beeld van het ontstaan van deze nieuwe competentiegerichte opleiding.
 

Samenvatting

De ondertitel luidt: De praktijk, ontwikkeling en invoering van de ict-route

Het eerste deel is volledig gewijd aan de praktijk. Het bevat vele voorbeelden van beroepsprojecten en andere typen opdrachten. Het bevat werkmodellen en formats voor het construeren van opdrachten voor projecten, cursussen en trainingen. Dit deel geeft docenten houvast voor het ontwikkelen van opdrachten en het begeleiden en beoordelen van leerlingen. In het tweede deel staat het invoeren van de ict-route centraal. De auteurs hielpen de docenten en inspireerden hen met het ontwikkelen van een onderwijsvisie, een onderwijs- en roostermodel in de vorm van een leerlijnenmodel, het schrijven van de 'body of knowledge' en het leggen van relaties tussen het onderwijs en het examenprogramma.

Zo kan het ook!

Leswijzers voor docenten

Auteur: Dick de Bie

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN 90 313 4337 4

Voor wie

Docenten in het hoger, middelbaar en lager beroepsonderwijs, studenten aan lerarenopleidingen.

Beschrijving

Tussen 1994 en 2000 schreef Dick de Bie een kleine vijftig leswijzers, stuk voor stuk nuttige suggesties voor docenten, bedoeld om hun een hart onder de riem te steken. De leswijzers zijn nu verzameld onder het motto Zo kan het ook!

In onderwijs is het gebruikelijk dat vooral docenten tijdens de les hard aan het werk zijn. Ze leggen uit, lichten toe, demonstreren, laten sheets zien, schrijven op bord en flap, terwijl studenten er breeduit hun gemak van nemen en heerlijk achterover leunen.

Wie echter wil leren, ontkomt er niet aan om uren te maken, meestal veel uren als het om het leren van een gecompliceerd beroep gaat. Lessen die studenten hoofdzakelijk rust bieden, hebben weinig met leren van doen.​

Vrije ruimte

Filosoferen in organisaties

Auteurs: Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert

Jos Kessels en Erik Boers zijn lid van het Nieuwe Trivium

Amsterdam, Boom, 2002. 
ISBN 90-5352-827-X

Samenvatting

In organisaties is grote behoefte aan vrije ruimte. Dat blijft meestal een vrome wens. Dit boek legt uit wat het belang is van vrije ruimte en hoe deze tot stand kan worden gebracht. Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Verantwoording afleggen speelt een steeds belangrijkere rol in organisaties: klopt het wat we doen? Is dit waar het ons om begonnen is? Dit soort vragen stellen en beantwoorden is noodzakelijk en lastig tegelijkertijd. Daar is een vorm van gesprek voor nodig die is gericht op de verheldering van essenties, het opschorten van oordelen, het verwoorden en toetsen van persoonlijke visies. Een dergelijk gesprek wordt gekenmerkt door vrije ruimte. In deze ruimte is het gesprek niet gericht op belangen en resultaten, maar op onderzoek naar essenties, dat wil zeggen filosofisch onderzoek. Het boek is behalve een hulpmiddel bij trainingen een aanrader voor cursusleiders, P&O-ers, managers, en voor hen die op de een of andere manier betrokken zijn bij organisaties.

bottom of page