top of page

DOORLOPENDE LEERROUTES

Doorlopende routes sluiten vakinhoudelijk en didactisch aan.

Een technologieroute is een doorlopende leerroute voor leerlingen in de gemengde of de theoretische leerweg van het vmbo naar mbo niveau 4 Techniek, waarna doorstroom naar het hbo kan volgen. In het vmbo kan de route aansluiten bij verschillende bètatechnische vakken bijvoorbeeld bij Technologie & Toepassing. In het mbo sluit het aan bij het technische kwalificatiedossier van niveau 4 Middenkader Engineering. Daarna kunnen leerlingen doorstromen naar de (hbo-)sectoren Built Environment, Engineering, Applied Sciences en ICT/Media (Creative Technologies).

 

Techniek en technologie zijn booming sectoren. Maar leerlingen kunnen ook altijd een andere kant op! Inmiddels zijn beroepsroutes mogelijk richting alle sectoren.

 

BDF Advies was betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de technologieroute Talent Opleiding Techniek (TOT). 

logotot.jpg

In de TOT kunnen leerlingen in 9 jaar tijd hun vmbo-t, mbo- en hbo-diploma halen. Alle vakken in alle niveaus sluiten op elkaar aan, ook de algemeen vormende vakken zoals Nederlands (Nl), Engels (Eng) en Wiskunde (Wi). 

 

De samenwerkende TOT-partners willen leerlingen interesseren voor techniek door hen veel ervaringen te laten opdoen. Binnen het TOT-programma ligt daarom de nadruk op projectopdrachten waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.

Het eindresultaat is een doorlopend programma en een snellere doorstroom van meer leerlingen naar de technische (hbo-)sectoren Built Environment, Engineering, Applied Sciences en ICT/Media (Creative Technologies).

“Ik had een havo-advies, maar ik vind techniek leuk en daarom doe ik deze route. Tegen iemand die twijfelt over de TOT, zeg ik: probeer het, mocht het je niet bevallen, dan kun je altijd gewoon het vmbo- of havo-diploma halen.”

Otto Heijboer, TOT-leerling vierde leerjaar Uilenhof, richting werktuigbouwkunde

Zelfstandig

Bij het doorlopen van de route kunnen leerlingen geleidelijk wennen aan de zelfstandigheid in mbo en hbo. In het vmbo-g of -t voeren de leerlingen al praktische technische opdrachten uit. In het mbo besteden ze meer tijd aan praktische opdrachten. In het hbo zijn studenten gewend om opdrachten voor echte opdrachtgevers uit te voeren.

Daarnaast wennen leerlingen aan de verschillende onderwijs niveaus via het Omarmingsmodel (links). 

“Voor leraren is de meerwaarde dat het TOT-programma meer verbinding geeft. Als leraar ben je bezig met vakoverstijgende projecten, dus je moet over de grenzen van je vak en je school heen kijken. Deze kinderen zijn van de 21e eeuw, ze schakelen snel. Het onderwijs moet daarin mee bewegen.”

 


Jeanette Warmels, rector Cals College in IJsselstein

 
bottom of page