top of page
visie

 

We willen een bijdrage leveren aan het maken van goed onderwijs. Goed onderwijs is in onze ogen onderwijs dat actueel is en betekenisvol. Onderwijs dat scholieren en studenten uitdaagt tot leren. In onze visie kan iedereen leren en leert iedereen ook graag. Ook onderwijsmensen willen we daarom inspireren en uitdagen om hun onderwijs nog prikkelender aan te pakken. Wij ontwikkelen nieuwe aanpakken samen met de schoolleiders en leraren die het onderwijs in de praktijk vormgeven.Daarnaast vinden we het belangrijk leerlingen zinvolle opleidingen te bieden. Opleidingen in sectoren waar veel werk is, bijvoorbeeld in de technieksector. Maar het gaat er vooral om dat leerlingen een opleiding volgen die bij ze past.

 

 

Achtergrond

BDF Advies is op gericht door Dick de Bie, Peter Frederiks. In de loop der jaren hebben verschillende onderwijskundigen, vakdidactici en managers in BDF Advies samengewerkt. Bekende BDF-er was Jos de Kleijn. Jos geniet inmiddels van zijn pensioen, maar is incidenteel nog actief.

 

Het leerlijnenmodel is in 1999 ontwikkeld door Dick de Bie en Jos de Kleijn van de BDF Adviesgroep en doorontwikkeld door o.a. Jos en Carla van den Brandt. Het is een model aan de hand waarvan docenten bewuste keuzes kunnen maken voor de manier waarop zij hun leerlingen vakkennis, vakvaardigheden en  beroepscompetenties laten leren. Algemene vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden, en een beeld van loopbaan en beroep, ontwikkelen leerlingen   aangehangen. Resultaat is inhoudelijk en aantrekkelijk onderwijs voor docenten en leerlingen.

bottom of page