top of page

Bevoegdheid

BDF adviseert over bevoegdheid van docenten. Door het ontstaan van nieuwe vakken en de invoering van profiel- en keuzevakken is het niet meer zo simpel.

Advies over bevoegdheid? Neem vrijblijvend contact op >

Bevoegdheid​​

Vakken in het VO dienen gegeven te worden door docenten die bevoegd zijn in het vak. In principe kunnen alleen lerarenopleidingen een bevoegdheid afgeven.Voor veel (oude) vakken bestaat er dan ook een aparte lerarenopleiding.  De laatste jaren clusteren Lerarenopleidingen 'verwante' bevoegdheden en heeft de overheid daarnaast gezorgd voor andere routes die tot een passende bevoegdheid leiden.

In het Schema Bepalen bevoegdheid heeft de overheid de routes in beeld gebracht waarlangs iemand bevoegd kan raken. Samengevat kan dat door:

  • de lerarenopleiding die de bevoegdheid voor het specifieke vak afgeeft, te volgen

  • over een al bestaande (verwante) bevoegdheid te beschikken die volgens de overheid ook geldt voor het betreffende nieuwe vak. De overheid geeft dit jaarlijks aan in de conversietabel.

  • via een ontheffingsaanvraag in geval er geen lerarenopleiding voor een vak bestaat of in bijzondere gevallen, maar altijd in combinatie met uitzonderlijke bekwaamheid van de docent.​​

bottom of page