top of page

Het tijdstip wordt later bepaald

|

De locatie wordt later bepaald

Audit

Het doel van de audit is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het vak wordt vormgegeven en aangeboden. Daarnaast fungeert de audit als spiegel voor de betreffende school en krijgt de school aanbevelingen ter verbetering van het vak. Verdeeld over een dagdeel spreekt een onafhankelijke externe pr

Audit
Audit

T I M E & L O C A T I O N

Het tijdstip wordt later bepaald

De locatie wordt later bepaald

A B O U T

Het doel van de audit is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het vak wordt vormgegeven en aangeboden. Daarnaast fungeert de audit als spiegel voor de betreffende school en krijgt de school aanbevelingen ter verbetering van het vak. Verdeeld over een dagdeel spreekt een onafhankelijke externe professionele Auditcommissie met leerlingen, docenten en management volgens een vooraf opgesteld protocol. Daarbij wordt er een materiaalonderzoek gedaan. Aan het eind van het Auditbezoek worden de eerste resultaten direct besproken met de betrokkenen. Vervolgens ontvangt elke school het auditrapport, inclusief samenvatting, ondersteunt met statistieken, van de inhoudelijke bevindingen op basis van de gesprekken en de ‘enthousiasme-meter’. Het document sluit af met de conclusies en aanbevelingen.

Share This Event

bottom of page